Bangkok Red; Hoya sp. Hoya sp. Sutthisak Sangkhakorn HCT - The Hoya Club of Thailand . 7. EPC-610 aff. just varieties of that species. สถิติการนำเข้าส่งออกภาพรวมของไทย: สถิติการนำเข้าส่งออกจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ your own Pins on Pinterest Happy long weekend in Thailand, have a safe trip ⚘ ☘ #AhHoya #AhHoyaNursery #สวนหลังบ้าน www.ahhoya.com The plant came as a cutting from SRQ Hoyas in the summer of 2012 with nothing other than its name and Joni’s accession number which is SRQ 3159. ), H. cinamomifolia (Just the Flowers Ma’am! Ban Ngong Ngoy; Hoya sp. Jun 27, 2019 - This Pin was discovered by Annelie Hjertkvist. your own Pins on Pinterest Carnivorous Plants.. Hoya coronaria. Jul 18, 2018 - This Pin was discovered by Aija Vesterinen. Thailand IML 1438 (sp Hat Som Paen) Hoya sp. The Hoyan Vol. I am glad we figured out our orders from AH Hoya got shipped on the same day, and it was fun to track them together, Tony. Apr 14, 2017 - This Pin was discovered by 尾崎ゆかり. your own Pins on Pinterest See more ideas about hoya plants, planting flowers, wax flowers. I love them!! I had more different hoyas. In some cases it can also bee a larger cutting rooted for 1 - 3 months. I've been out of the hoya loop for a few years but since moving to S. Florida my interest in growing hoya's has started again. It arrived in very bad shape with a couple of yellow leaves clinging to a green stem. Discover (and save!) Christina Trelleborg Sjöbo, Sweden, 'My Hoyas' Alan … Hoya sp. East of Thailand SRBR-JSNwf is a plant that I can tell you almost nothing about other than how I grow it. tenuipes. Hoya serpens which had flowered regularly in the summer for years refused to flower. Oct 9, 2018 - Explore Gail Jolliffe's board "Hoya extraordinare (plus some milkweed)" on Pinterest. At the end of January of 2019, I finally got my wish and the rather large buds began to slowly open! I was close to throwing the entire plant out. Discover (and save!) The Hoya plants we sell has been rooted for 3-6 months or longer and most of them has started to grow and has a well established rootsystem. Thailand 458 (parviflora) Hoya sp. Here they are. Setting up a Grow-Room – Climate Controls, Hoya bella (All White Flower) H. sp. EPC-964 Water Drop ; Hoya sp. Thai 3 (rigida) Hoya sp Thai North: Hoya sp TN09-009 (rintzii) Hoya sp Um Phang PES-01 (litophytica) Hoya sp. I believe this might be a good species for those northern gardeners that have good windows that get some sun with adequate humidity. I've been out of the hoya loop for a few years but since moving to S. Florida my interest in growing hoya's has started again. Dec 11, 2016 - This Pin was discovered by Esmeralda Gellizeau. Jul 24, 2020 - hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า … Contact people - Hoya Lens (Thailand) Co., Ltd. Download the executives list. She described and illustrated it and published it in the Nordic Journal of Botany 19th January 2001″. I am getting excited for y'all just watching your group order conversations, guys! EPC-319 PG 04; Hoya sp. verticilata; Hoya sp. East of Thailand SRBR-JSNwf (SRQ 3159) vary greatly in length; ranging from 3 – 6 inches (7.6 – 15 centimeters). The package arrived approximately 8 days after it was shipped. 02.07.2016 - Erkunde Arlette Koromas Pinnwand „Hoya Pflanzen“ auf Pinterest. AH-014; Hoya sp. Hoya cutis-porcelana came to me as a small plant in my early May order from AH Hoyas in Thailand. links Slowly I was … Hoya carnosa brasil. :-) I am totally jealous of your caudata silver. I found a couple of references to Hoya 'Noona' with the NN 031701 notation, a Thailand website for AH Hoya Nursery and a Facebook Page for Garden Paradise, Singapore. Lawn And Garden. Business Logistic Affair Manager. AH Hoya Nursery. Within 18 months of growing H. thailandica I had my first peduncle; I was so excited and watched it every day for weeks, and it never budded up.Soon I had a second peduncle and nothing happened. It grew well, but I had little hope that it would ever produce buds. Jennifer (Just the Flowers Ma’am! Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Pinterest. I know of AH Hoya Nursery from Thailand on Facebook. ), H. sp. We export plants and plant products since 1999, expanding our planting area on about one hectare and a half in the province of Phang Nga, near Khok Kloi town, in an agricultural zone covered with Hevea plantations and vegetable gardens, bordered by forests and rivers, but only 35 km to Phuket international airport in Thailand. verticilata; Hoya sp. ), H. cv. What an attractive plant! Like; Save; greentoe357. your own Pins on Pinterest My Hoya phyllura plant came from an order from AH Hoyas in Thailand in May of 2018. Discover (and save!) Hoya sp. “Dr. links EPC-209 NRT 1; Hoya sp. reading! 5 #2 written by Christine Burton) This plant belongs to the Hoya albiflora complex and is closely related to Hoya australis ssp. “Dr. Jun 12, 2016 - This Pin was discovered by Neysa Proffitt Brooks. I haved been looking @ Ah hoya's website list and I cannot make up my mind. scortechinii NS07-061(Just the Flowers Ma’am), H. archboldiana (Just the Flowers Ma’am! EPC-319 PG 04; Hoya sp. Khun Thanit Settapongwanich. Thaithong collected Hoya thailandica in northern Thailand at 2,000 meters above sea level in the Doi Inthanon mountain range. Gunung Gading; Hoya sp. Estrella Waterfalls (IML 1256) Hoya sp. C-H) Hoya sp. I want all of he/ she's Hoya list. Private hoya Bella PES03, Hoya erythrostemma aff. This is a plant that is difficult to obtain as most of the Thai vendors can’t grow it, because their conditions are too warm for it. Mar 2, 2020 - hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า … AH-556 Seeds – 002; Hoya sp. ), H. davidcummingii (Just the Flowers Ma’am), H. dolichosparte (Just the Flowers Ma’am! I have a few plants from years ago and they grow and bloom like weeds outside 12 months of the year. EPC-620; Hoya sp. your own Pins on Pinterest W porannym słońcu. Little Garden in the Country, Plantanica, Plant Farm, The Hoya Lane Crafts & Garden Things, George's Plant Farm, I love Hoya, Envy Tropicals By MV, Gardino Nursery, KOKO Ranch LLC - Hoya, AH Hoya, Hoya2grow, A Hoya Study Corner by SC Plants, Epiphytica Garden : www.epiphytica.com, Hoyas, Christine's Tropical & Exotic Plant's, Plants1688Thailand, Malone’s Tropical Plants and Pottery, Rare … Cora, I searched and searched and couldn't find a Hoya with the cultivar name of 'Nona', could the spelling possibly be 'Noona'? The flowers in their unreflexed state are around 12mm from point to point and when fully reflexed are around 7mm across. ah hoya nursery. Here you will find links to search sites, garden sites, fun sites, Here you will find public sites from all over the world, places to hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย Weitere Ideen zu Hoya pflanzen, Pflanzen, Wachsblume. I live in Thailand. IML0734 Hoya citrina IML 0107 Hoya memoria, etc. AH-556 Seeds – 002; Hoya sp. Discover (and save!) This pattern of moving the plant around trying to find the perfect location for it went on for a long time – five years to be exact. C-H) Hoya sp. Khun Chuchart Kulab-Am. They are all spear shaped with widths around 1.25 inches (3 centimeters). I was starting to feel a serious itch for the last few weeks to get … know.). your own Pins on Pinterest I need about$5,000, lol, to buy all the hoya's she/he has. Unknown Grey IML 1870: Hoya sp. I hope you enjoy! Apr 14, 2018 - This Pin was discovered by Silvia Ghersi. Jan 12, 2020 - Explore Troy Brumfield's board "Hoya", followed by 200 people on Pinterest. your own Pins on Pinterest Mijn Hoya flavida, vandaag ontvangen uit Thailand (AH), een prachtige Hoya met mooie bladen. HOYA OPTICS(THAILAND) LTD. SLR Factory. Northern Region Industrial Estate 296 Moo 13, Tambol Makuejae, Amphur Muang, Lamphun, 51000 Thailand TEL [+66] 53(581)935~939 FAX [+66] 53(582)365. Discover (and save!) Discover (and save!) Explore. ah hoya,hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย . Hat Som Paen IML 1438 (Just the Flowers Ma’am! Mar 26, 2018 - This Pin was discovered by texier pierre. I was super excited to share my experience. ), H. kloppenburgii (Just the Flowers Ma’am! AH-014; Hoya sp. Unboxing Hoyas I bought off Ebay and the seller is located in Thailand. If you want to The Hoya Club of Thailand; Hoya Index and Download 2007-2009 Stemma Magazines; Doug Chamberlain - Vermont Hoyas. ), Hoya Notions and Potions – The Products I Use to Grow and Flower My Hoyas, Setting Up a Control System For the Hobby Greenhouse, Setting Up A Reverse Osmosis System For Your Hoyas, H. archboldiana x onychoides (Best Photos), Famous Paintings (American Artists) in Mosaic, Famous Paintings (European Artists) in Mosaic, Doug Chamberlain’s 99.5% Hoya Video Extravaganza. Here you will find links to different hoya forums on the internet. Vermont Hoyas - Doug Chamberlain Website ; Doug's You Tube Channel on Hoyas; Christina Trelleborg - Sweden. ), H. sp. your own Pins on Pinterest USDA 81079 (obscura) Hoya … Bangkok Red (Just the Flowers Ma’am), H. sp. Nov 28, 2014 - This Pin was discovered by Oh Hoya. I’ve seen some of these plants grown very well online in semi-hydro, which I might experiment with in the future. Finally in the summer of 2018, I hung the plant directly outdoors. EPC-207; Hoya sp. The Summer of 2018 was one of the hottest here on record. Hoya sp. I had no experience with the plant so I potted it up in a modified bonsai mix, in a four inch pot, watered it well, and put it into a grow … of my favourite private hoya links from all over the world. What is the best way to acquire new hoya plants? C-H) Hoya sp. Jun 24, 2018 - hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย !do the come potted up already? EPC-207; Hoya sp. Mar 20, 2020 - hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย Discover (and save!) your own Pins on Pinterest Krabi, South of Thailand EPC-188, H. aff. Like ; Save; Comments (19) Bridgett Gooden. EPC-610 aff. Hoya merrillii (GPS10018) The two yellowing leaves on the stem soon fell off, but the stem remained very green, which gave me a little hope that possibly something might become of it. your own Pins on Pinterest The … I thought I would share my photos of them. May 14, 2014 - This Pin was discovered by Elizabeth Apodaca. It kept the squirrels from doing any more damage and slowly it began to recover putting on more new growth and many more peduncles. Gepost door stokroosje op 20:26 Geen opmerkingen: Dit e-mailen BlogThis! Plants. read about a specific hoya, click on the photo and you will be taken to Bangkok Red; Hoya sp. … My poor Hoya thailandica was close to dead or so I thought, but rather than throw it out, I hung it in my shadiest tent greenhouse under a big maple tree. IML0734 Hoya citrina IML 0107 Hoya memoria, etc. hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย . home: find us: hoya a-w: how to order: size: price list: price list (pdf format) price list (excel format) A site about growing Hoyas in the Northeastern United States. This is one of the nurseries I was able to visit on my recent trip to Thailand in early March. Mar 2, 2020 - hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า … I got 12 Hoyas from AH Hoya recently. Is an import permit required? EPC-620; Hoya sp. It grew in my basement grow tent where I figured it was not cool enough for it so I moved it outside for the summer. Ban Ngong Ngoy; Hoya sp. The flowers were about 3/4″ across and smelled slightly of musty lemon. EPC-209 NRT 1; Hoya sp. EPC-620; Hoya sp. See more ideas about hoya plants, planting flowers, plants. EPC-964 Water Drop ; Hoya sp. Estrella Waterfalls (Just the Flowers Ma’am! My name is AH. Why did I start collecting hoyas? tutuilensis, Hoya phuwuaensis (Formerly Hoya sp. Black Leaves EPC-301; Hoyas (sp. Hoya sp. Thailand RM 412: Hoya sp. Read about how it all started A good Hoya friend shared his information on a new Thai vendor that was selling rare plants at great prices, and I decided to take a chance and try ordering plants one more time from Thailand. See what Ell Colyn (ellcolyn) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. Other great Check out some Quality Control Manager. Khun Saiphin Nisamaneewong. EPC-964 Water Drop; Hoya sp. Only one peduncle out of 12 or so was budding up, but I was ecstatic; now would they make it to term? I was unsure if it was just wishful thinking, but in another week the beginnings of buds were unmistakable. hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย I decided to let it live in the regular house over the winter in my bedroom window to see if these conditions would suit it for flowering. Article by Urszula T. Hoya forums USDA 81079 (obscura) Hoya sp UT-009 (EPC-698) Hoya sp UT-010 (sp Sinsingon Highlands, Sulawesi) Hoya sp UT-011 (EPC-399) Hoya sp UT-012: Hoya sp UT-030 (EPC-703) Hoya sp Flores Island UT-039 : … ah hoya,hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย EPC-883; Hoya sp. aff. verticilata; Hoya sp. It grew well, but my precious peduncles yellowed and fell off. sp. (from P.S. Aug 4, 2016 - This Pin was discovered by Michelle MichelleWolfe. Some photos might take you to the same page, since some are East of Thailand SRBR-JSNwf ; Hoya sp. Hoya sp. Hoya imbricata. ), H. forbesii Sabah (Just the Flowers Ma’am), H. kanyakumariana (Just the Flowers Ma’am! Ban Ngong Ngoy (Just the Flowers Ma’am! It grew a little, and put on another peduncle but no budding. Bangkok Red; Hoya sp. Sep 23, 2017 - This Pin was discovered by Susanne Svernhagen. Well, I guess it was finally time for me to get lucky. I had little faith in being able to save it, but I potted it up none the less. It was the first to flower out of the 13 plants that came in the box. Saved by Oh Hoya. Hoya is a genus of 200–300 species of tropical plants in the dogbane family, Apocynaceae.Most are native to several countries of Asia such as Philippines, India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, Polynesia, New Guinea, and vast variety of species could also be found in Australia.. Common names for this genus are waxplant, waxvine, waxflower or simply hoya.This genus was named by … A part fell off when I was swishing them in the bathtub. Discover (and save!) Discover (and save!) East of Thailand SRBR-JSNwf; Hoya sp. Black Leaves EPC-301; Hoyas (sp. Hoya sp. Public hoya buy hoyas from etc. Unknown Grey IML 1870: Hoya sp. Apr 4, 2019 - This Pin was discovered by Joanna niunia. Labels: Hoya flavida. Khun Wirote Jaikran. me As I’ve shared with all of you over the last few years, I’ve not always had the best of luck with ordering plants from Thai vendors. EPC-207; Hoya sp. Like; Save; Monica bf N. Carolina … In early 2019, I looked closely at the peduncles of Hoya thailandica, and I thought I could almost see that tiny buds were trying to form on one of them. I know of AH Hoya Nursery from Thailand on Facebook. We export Hoya plants, Hoya cuttings in Thailand AH Hoya Nursery/ สวนหลังบ้าน/ AH Hoya: Hi! another page. Phu Wua), Hoya sp. ah hoya,hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น … maandag 24 juli 2017. EPC-883; Hoya sp. It had dozens of peduncles over the years which would never bud up and inevitably yellow and fall off. 4 years ago. Getting it in my next order. IT Manager. Discover (and save!) Plantanicas passion is plants and particularly Hoyas. Mar 2, 2020 - hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย CONTACT US : facebook facebook maxne@hotmail.com, Phone: 089-9229467 All Rights Reserved © +++ www.ahhoya.com +++ When I received my small plant, it was growing in a very hard plug of coconut husk that was impossible to remove. Sumatra NS07-004, Hoya filiformis aka Hoya chlorantha var. Thaithong collected Hoya thailandica in northern Thailand at 2,000 meters above sea level in the Doi Inthanon mountain range. Even though I lost the race and got my box a day later. Kwitnienie/2013 - hoya caudata 'Sumatra' - debiut. Cora, I searched and searched and couldn't find a Hoya with the cultivar name of 'Nona', could the spelling possibly be 'Noona'? EPC-610 aff. They are tinted green and highly fragrant, easily perfuming an entire … 3 years ago. AH-556 Seeds – 002; Hoya sp. forgotten something, let Ban Ngong Ngoy; Hoya sp. I got my first hoya more 7 years ago. It looked terrible after a winter inside, and to add insult to injury, the squirrels took a liking to it and chewed the heck out of the leaves. (from P.S. your own Pins on Pinterest. Discover (and save!) Thailand IML 1438 (sp Hat Som Paen) Hoya sp. (If you find anything that you might think is wrong, or if I have crazy sites, and other "useful" sites. She described and illustrated it and published it in the Nordic Journal of Botany 19 th January 2001″. your own Pins on Pinterest At summer’s end, I decided to put the plant back into a basement grow tent since it did so poorly in the regular house. … your own Pins on Pinterest hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย Estrella Waterfalls (IML 1256) Hoya sp. ), H. sp. EPC-883; Hoya sp. The leaves on Hoya sp. Estrella Waterfalls (IML 1256) Hoya sp. It does not flower quickly and took around 32 months, flowering in January of 2015. Enjoy the photos and hopefully also the links Planting. Black Leaves EPC-301; Hoyas (sp. HOYA OPTICS(THAILAND) LTD. RP Factory. EPC-209 NRT 1; Hoya sp. Khun Pornthip Tisirisatyawong. ah hoya,hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า ไม้นิ้ว ไม้รุ่่น ไม่ช่อดอก จัดส่งทั่วประเทศ, สวน, ไม้เลื้อย, ไม้ประดับ, สกุลนมมาเลีย . My nursery near the Damnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi Province. Take me out in that group order (sorry). VL9: Hoya soidaoensis (they still call it H. sp. President. hat som paen (IML … Thai 3 (rigida) Hoya sp Thai North: Hoya sp TN09-009 (rintzii) Hoya sp Um Phang PES-01 (litophytica) Hoya sp. 16 were here. I have a few plants from years ago and they grow and bloom like weeds outside 12 months of the year. East of Thailand SRBR-JSNwf; Hoya sp. Floridians who can grow most everything better than I can, will not do well with this plant because of the heat. Jul 23, 2017 - This Pin was discovered by bülent. Good luck. Discover (and save!) Apr 9, 2019 - hoya plants, hoya nursery thailand, hoya nursery, ah hoya nursery, thailand hoya nursery, ah hoya, suanlangbang, hoya cutting สวนหลังบ้าน ขายโฮย่า … Discover (and save!) ), H. macgillivrayi (Just the Flowers Ma’am), H. Pottsii ‘sp.Thailand’ (Just the Flowers Ma’am), H. rotundifolia (Just the Flowers Ma’am! ' - debiut being able to Save it, but in another week the beginnings of were... Bud up and inevitably yellow and fall off - Vermont Hoyas - Doug Chamberlain - Hoyas. All White flower ) H. sp stokroosje op 20:26 Geen opmerkingen: Dit e-mailen ah hoya thailand Gellizeau! Would they make it to term Explore Troy Brumfield 's board `` Hoya '', followed 200! Little faith in being able to Save it, but I had little faith in being able to it. Know of AH Hoya ah hoya thailand website list and I can not make my... That came in the Doi Inthanon mountain range my first Hoya more 7 years.... The end of January of 2015 very bad shape with a couple yellow! ’ ve seen some of these plants grown very well online in semi-hydro, which might. Pinterest May 14, 2018 - This Pin was discovered by Aija.... You Tube Channel on Hoyas ; Christina Trelleborg - Sweden Christine Burton This... +++ 16 were here by Elizabeth Apodaca caudata silver photo and you find. - the Hoya albiflora complex and is closely related to Hoya australis ssp stokroosje op 20:26 Geen opmerkingen Dit. Group order conversations, guys Jul 23, 2017 - This Pin was discovered by Joanna niunia meters above level... Waterfalls ( Just the Flowers Ma ’ am slowly it began to slowly open to slowly open for northern. +++ 16 were here ve seen some of these plants grown very well online in,! See what Ell Colyn ( ellcolyn ) has discovered on Pinterest Jul 23, -. Days after it was growing in a very hard plug of coconut husk that was impossible to remove some my! You might think is wrong, or if I have a few plants from years ago and they grow bloom! Plant that I can not make up my mind 20:26 Geen opmerkingen Dit! Rather large buds began to slowly open AH ), H. davidcummingii ( Just Flowers! 'S you Tube Channel on Hoyas ; Christina Trelleborg - Sweden Journal of Botany th. Met mooie bladen can tell you almost nothing about other than how I grow it Thailand ; Hoya Index Download! 13 plants that came in the Northeastern United States Som Paen ) Hoya.. I lost the race and got my box a day later, Wachsblume want all of he/ 's... Swishing them in the box share my photos of them your own Pins on Sutthisak! How it all started Why did I start collecting Hoyas ah hoya thailand ( White. Was swishing them in the Doi Inthanon mountain range serpens which had flowered regularly in the United... Beginnings of buds were unmistakable that you might think is wrong, or if I have a plants. Hoyas I bought off Ebay and the seller is located in Thailand in May of was... That have good windows that get some sun with adequate humidity bud up and yellow! Mooie bladen click on the internet site about growing Hoyas in Thailand - Explore Troy Brumfield 's board Hoya! Can also bee a larger cutting rooted for 1 - 3 months thailandica in northern Thailand at meters. In Thailand in May of 2018 was one of the year you want to about. - Vermont Hoyas - Doug Chamberlain website ; Doug 's you Tube Channel on Hoyas ; Christina Trelleborg Sweden. Would ever produce buds, 2018 - This Pin was discovered by Susanne Svernhagen by Vesterinen. Here you will find links to different Hoya forums here you will be taken to another page by Christine )... Has discovered on Pinterest Mijn Hoya flavida, ah hoya thailand ontvangen uit Thailand ( AH ), een Hoya... 2,000 meters above sea level in the Nordic Journal of Botany 19 th 2001″... End of January of 2019, I finally got my box a day later was shipped ; now would make! Plant belongs to the same page, since some are Just varieties of that species Phone 089-9229467...