Chvalovice - panský dvůr

Chvalovice (katastrální území Chvalovice)
panský dvůr
dvůr
objekty hospodářského charakteru
stávájící
barokní
definiční bod objektu PaGIS (IDOB_PG)
1439706
ano
ano
Popis: 

Zámeček v Chvalovicích je trojkřídlá patrová budova rozkládající se na půdorysu písmene U okolo malého čtvercového dvorku. Hlavní průčelí orientované na severovýchod je členěno symetricky, přízemí je prolomeno vstupem s obloukovým záklenkem s klenákem ve vrcholu, osazeným dvoukřídlými dveřmi. Vstup je rámován pilastry. V přízemí jsou prolomeny 4 okenní osy, okna jsou vložena v šambráně s klenákem ve vrcholu. V prvním patře je prolomeno 5 okenních os, okna jsou zdobena šambránou s klenákem ve vrcholu. První patro je od přízemí odděleno kordonovou římsou, která probíhá ve výšce dolní hrany oken prvního patra, a je ukončeno vyloženou profilovanou římsou. Boční fasáda směrem do ulice, je v přízemí prolomena vchodem, umístěným asymetricky k levé straně fasády. Vstup je ukončen segmentovým záklenkem. V přízemí jsou dále prolomeny tři okenní otvory, zdobené šambránou s klenákem na vrcholu. V prvním patře boční fasády jsou prolomeny 4 okenní osy, okna v šambráně s klenákem ve vrcholu. Fasáda je ukončena vyloženou profilovanou římsou. Budova je kryta střechou sedlovou s komínem v hřebeni. V přízemí jsou většinou křížové klenby, v patře rovné stropy s fabiony a štukovými zrcadly, i valená klenba s výsečemi.

Archiv: 

nebyl hledán

zachycen SK
zachycen
zachycen
zachycen
Fotky: