Znojmo - socha sv. Jana Nepomuckého

Znojmo (katastrální území Znojmo - vnitřní město)
socha sv. Jana Nepomuckého
socha
drobná sakrální architektura
transfer
barokní
ano
definiční bod objektu PaGIS (IDOB_PG)
2457148
ano
ano
Popis: 

Na nádvoří bývalého minoritského kláštera se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Základna obdélného půdorysu s hladkými stěnami a probranými rohy nese sokl s profilovanou patkou. Čelní strana soklu je zdobena vpadlinou tvaru průsečíku oválu a horizontálně orientovaného obdélníka, vyplněnou nápisem IHS, přičemž písmeno H je ještě zdobeno křížem. Boční strany soklu jsou dekorovány stlačenými volutovými křídly. Sokl je ukončený vyloženou bohatě profilovanou římsou. Na římse spočívá podnož kónického tvaru, na bocích doplněna volutovými křídly, na které je umístěna socha světce. Sv. Jan Nepomucký je zobrazený ve výrazném kontrapostu s uvolněnou pravou nohou. V náručí drží kříž – levou rukou podpírá horní část kříže, pravou rukou přidržuje jeho patku. Pohledem směřuje k Ukřižovanému. Je oděn podle tradiční ikonografie do kleriky, rochety a kožešinové mozzetty s biretem na hlavě.

Poznámky: 

přesunuto v roce 1985 ze silnice mezi Těšeticemi a Suchohrdly

Literatura: 

Zápalková, Helena, Jiří Antonín Heinz 1698 - 1759, Olomouc 2011, s. 122

transfer
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: