Bavory - litinový kříž

Bavory (katastrální území Bavory)
litinový kříž
litinový kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
definiční bod objektu PaGIS (IDOB_PG)
2555605
značka
ano
Popis: 

Kříž, umístěný naproti kostelu, vyrůstá z dvoustupňové základny, nesoucí samotný hranolový sokl čtvercového půdorysu, který je v dolní části dvakrát odstupňovaný a ukončený okosením. Dřík soklu nese desku s třířádkovým českým kapitálním nápisem rytým a malovaným v novověké kapitále POCHVÁLEN/ BUĎ/ JEŽÍŠ KRISTUS// a je ukončen vyloženou profilovanou římsou, na níž spočívá podstavec litinového kříže s korpusem. Tělo Krista je oděno bederní rouškou, hlava skloněná k pravému rameni, kolem hlavy září paprsková gloriola. Na svislém břevnu nad Kristovou hlavou nápis I N R I.

Archiv: 

Železný kříž s pozlaceným korpusem Ukřižovaného na kameném podstavci z roku 1861.
Lokální kurátor Matěj Trieb žádal 25. dubna 1861 konzistoř o povolení požehnat kříž, který nechala postavit Barbara Kölbelová na místě starého dřevěného. Nový kříž je železný s pozlacenou figurou Ukřižovaného, na kamenném podstavci. Cena 130 zl. r. m. Není uvedeno, kde kříž stojí. Žádosti vyhověno 26. dubna 1861 s podmínkou, že údržba kříže bude povinností obce. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č.8 602, sign. P 132, kart. 2 044, Bavory (1802-1937)).

zčásti zachycen SK
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: