Bulhary - litinový kříž

Bulhary (katastrální území Bulhary)
litinový kříž
litinový kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
definiční bod objektu PaGIS (IDOB_PG)
2555981
ano
ano
Popis: 

Na čtvercové základně se nachází hranolový sokl, ukončený zaoblenou hranou, ústící do nízkého komolého jehlanu. Na čelní straně podstavce je vpadlé zrcadlo s ujmutými rohy, nesoucí patrně pětiřádkový německý nápis rytý a malovaný v novověké minuskule, dnes již nečitelný a dochovaný v torzálním stavu. Od třetího řádku čteme [--- Maria]/ [--- hl]/ [--- 18.3].//. Na soklu je litinový kříž s korpusem. Břevna kříže jsou ukončená vegetabilním ornamentem. U paty kříže se nachází reliéf Bolestné Panny Marie, lemovaný vegetabilním dekorem. Nad reliéfem se dochovala zčernalá oválná cedulka lemovaná rostlinným ornamentem.

Archiv: 

nenalezen

mladší (po SK)
Fotky: