Dyjákovice - kamenný kříž

Dyjákovice (katastrální území Dyjákovice)
kamenný kříž
kamenný kříž
drobná sakrální architektura
transfer
klasicistní
ano
definiční bod objektu PaGIS (IDOB_PG)
2556240
ano
ano
Popis: 

U silniční komunikace u oplocení pozemku bývalého hřbitova u farního kostela sv. Michaela archanděla je situován kamenný tesaný kříž. Sokl tvoří širší patka přecházející zvonovnicí v užší střední hranol nesoucí vyloženou římsu na spodní straně profilovanou žlábkovnicí. Na podstavci kříže se v jednoduchém rámu tvaru vertikálně orientovaného obdélníka s ujmutími rohy torzálně dochoval mělce rytý třířádkový německý nápis v novodobé minuskule: [Errichtet] [---Johan...]/ [--- Nro. 68]/ [11. May 1843]//. Na vrcholové římse soklu spočívá deskovitá patka kříže s vysokým, kónicky se zužujícím vertikálním břevnem. Kříž s rovně ukončenými břevny nese silně rustikální vysoký reliéf ukřižovaného Krista, na předstupující přední straně patky kříže stojí rovněž výrazně rustikální postava Panny Marie Bolestné.

Archiv: 

nenalezen

transfer
Fotky: