Dyjákovice - kaple Panny Marie Matky Církve

Dyjákovice (katastrální území Dyjákovice)
kaple Panny Marie Matky Církve
kaple
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
10372
značka
ano
Popis: 

Na západním okraji obce, u domu č. 137, se nalézá kaple obdélníkového půdorysu s půlkruhovým závěrem. Průčelí je členěno vyšším soklem a prolomeno půlkruhově zaklenutým vstupem, osazeným dvoukřídlými prosklenými dveřmi, před nimiž je umístěna kovaná mříž, v záklenku zdobená listovím. Před touto mříží je předsazena kovaná nízká branka. Průčelí je završeno ořímsovaným trojúhelníkovým štítem, v jehož vrcholu je malý kovový kříž. Boční fasády jsou členěny vyšším soklem a lezénovým rámem a prolomeny dvojicí menších gotizujících oken v masivní nečleněné šambráně, zvýrazněné profilovanou parapetní římsou. Fasáda závěru kaple je členěná vyšším soklem a lezénovým rámem. Kaple je kryta střechou sedlovou, nad závěrem dílem střechy kuželové. Vnitřní prostor kaple je zaklenutý valenou klenbou, závěr konchou.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

Od roku 1886 na místě starší kaple.

zachycen SK
Fotky: