Dyjákovice - boží muka

Dyjákovice (katastrální území Dyjákovice)
boží muka
boží muka
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
10374
ano
ano
Popis: 

Na západním konci obce u silnice směrem k Hrádku se nachází boží muka pilířového typu. Z nízké čtvercové základny vyrůstá patka s hladkými stěnami ukončená zaoblenou hranou. Na patku navazuje střední část zdobená odstupňovanými vpadlými rámy tvaru vertikálně orientovaného obdélníka, s horní a dolní hranou konkávně probranou. Rám je uprostřed dekorován rosetkou. Ve vrcholu pilíře obíhá podložená oblounová římsa a hladké kladí, na něž navazuje vyložená profilovaná římsa nesoucí čtyřbokou kaplici. Stěny kaplice jsou zdobeny vpadlinami s půlkruhovým závěrem. Na čelní straně je rám vyplněn reliéfem ukřižovaného Krista, na zadní straně reliéfem s postavou sv. Jiří, na levé straně reliéfem Svaté Rodiny a na pravé straně reliéfem sv. Šebestiána. Kaplice je ukončena vyloženou profilovanou římsou, na níž spočívá jetelový kamenný kříž s rozšířenu patkou. V přední části sloupu se dochovala datace 1728.

Archiv: 

nenalezen

zachycen SK
Fotky: