Hrádek - boží muka " Granitz - Molta"

Hrádek (katastrální území Hrádek)
boží muka " Granitz - Molta"
boží muka
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
10416
ano
ano
Popis: 

 

V polích se nachází boží muka z roku 1695. Na čtyřboké základně se tyčí štíhlý hranolový pilíř s nízkým soklem ukončeným ústupkem. Stěny pilíře jsou dekorovány vpadlinami tvaru vertikálně orientovaného odstupněného obdélníka s horní a dolní hranou půlkruhově vypjatou. Plocha obdélníka je na čelní straně vyplněna dekorativními vegetabilními motivy. Nad vpadlinou je na jedné stěně vyrytý letopočet 1695. V horní části pilíře obíhá oblounová římsa, oddělující v horní části pilíře úzký pás, který je na třech stranách hladký, na čtveré straně (nad datací) je vyplněný kapitálním nápisem. Pilíř je ukončen vyloženou profilovanou římsovou hlavicí, nesoucí kaplici, jejíž stěny jsou členěny vpadlými plochami tvaru obdélníků s půlkruhovým závěrem a sférickými trojúhelníky. Vpadliny jsou vyplněny reliéfy zobrazující biblické scény. Kaplice je ukončena kónicky se zužující stříškou přecházející v kamenný kříž. Pod kaplicí se v zúžené části pilíře nachází čtyřřádkový německý nápis v novověké kapitále s datací k roku 1695.

 

IAHANES BREIN1E[R]/

VND SEIN HVSFRAV/

A.VV./

1695//

 
Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

Pozn.1. Písmeno N je sekáno negativně.

nezachycen
Fotky: