Hrádek - kamenný kříž

Hrádek (katastrální území Hrádek)
kamenný kříž
kamenný kříž
drobná sakrální architektura
transfer
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
10466
ano
ano
Popis: 

V areálu kostela se nachází sousoší Ukřižování, dříve umístěné na křižovatce v obci. Sousoší sestává z obdélné kamenné desky, na níž je uprostřed umístěn masivní kříž s Kristem a s plačící Máří Magdalénou u kříže a dále postavy Matky Boží a sv. Jana Evangelisty, stojících po bocích. Kamenný kříž vyrůstá ze stylizovaného skaliska. Kristus je zobrazen s pažemi rozepjatými do tvaru písmene Y, hlavu ovinutou trnovou korunou má mírně předkloněnou, bederní rouška je svázána u pravého boku, její rozevlátá draperie na pravé straně výrazně přesahuje siluetu kříže. Nad Kristovou hlavou je umístěna nápisová deska INRI. U paty kříže klečí Máří Magdaléna oděná do splývavého šatu, ovinutá pláštěm, který se na zádech vzdouvá. Rukama objímá kříž, hlavu má opřenou o vertikální břevno kříže, nad hlavou kovovou svatozář. Na pravé straně kříže (heraldicky) stojí postava Matky Boží, oděná ve splývavém šatu, s plachetkou na hlavě a kovovou svatozáří nad hlavou. Je zobrazená v esovitém prohnutí, s hlavou vykloněnou přes levé rameno směrem ke kříži a sepjatýma rukama nataženýma šikmo napravo. Na opačné straně kříže stojí v mírném úklonu sv. Jan Evangelista, který drží sepjaté ruce ohnuté v lokti před hrudí a hlavou se otáčí ke kříži. Je oděn do šatu, jehož rozevlátá draperie spirálovitě obtáčí jeho figuru.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

soubor Kalvárie

zachycen SK
Fotky: