Hrádek - boží muka se sousoším Nejsv. Trojice

Hrádek (katastrální území Hrádek)
boží muka se sousoším Nejsv. Trojice
boží muka se sochou
drobná sakrální architektura
transfer
vrcholný středověk (gotický)
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
10467
ano
ano
Popis: 

U ohradní zdi kostela se nachází pozdně gotická boží muka se sousoším typu Trůn Boží milosti z pozdější mladší doby. Na čtvercové základně se tyčí nakoso postavený pilíř vyrůstající z hranolové trnože, s dříkem zdobeným diamantovým dekorem a s krychlovou hlavicí ve vrcholu. Do hmoty hlavice je nakoso vsazena jehlanová stříška s profilovanou dolní hranou. Ve vrcholu stříšky je umístěno sousoší Nejsvětější Trojice ikonografického typu Trůnu boží milosti. Pilíř pod sousoším Nejsvětější Trojice nese v jednoduchém rámování dnes již špatně čitelnou dataci 1782.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

Pozdně gotická boží muka s "krystalickým" tvaroslovím bez lucerny z níž zůstala zachována pouze projmutá stanová střecha ukončená v současnosti pozdně barokním sousoším Nejsv. Trojice typu Stolice Boží milosti.
Patrně ve 20. století druhotně přesunutá ke kostelu.

zachycen SK
Fotky: