Křídlůvky - kaple sv. Cyrila a Metoděje

Křídlůvky (katastrální území Křídlůvky)
kaple sv. Cyrila a Metoděje
kaple
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
10631
značka
Popis: 

Na návsi se nachází kaplička obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Portikus tvořený dvěma sloupy s kubickou patkou nese štítové průčelí prolomené na osu segmentově zaklenutým výklenkem. Samotné průčelí je prolomené na osu půlkruhově zaklenutým vchodem, částečně dozděným, osazeným pravoúhlými dvoukřídlými dveřmi. Nároží stavby je flankováno pilastry. Boční a zadní průčelí s nízkým soklem je prosvětleno na osu prolomeným půlkruhově zaklenutým okenním výklenkem, kolem oken obíhá profilovaná šambrána. Stavba je kryta střechou sedlovou. Vnitřní prostory jsou plochostropé.

Archiv: 

Farář a děkan Antonín Peňáz žádal 29. května 1859 konzistoř o povolení požehnat kapli, kterou nechala v Křidlůvkách vystavět svobodná Magdalena Jillyová. Kaple je z pevného materiálu a zakladatelka ji opatřila dřevěnou vyřezávanou sochou Nejsvětější Trojice. Čas od času se tam scházejí občané ke společné modlitbě, zvláště k prosbám za všeobecné záležitosti. Zakladatelka ve své závěti také vytvořila fundaci na údržbu kaple do budoucna. Konzistoř 9. června 1859 povoluje požehnání sochy. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 5 257, sign.G 218, kart. 1 470, Křidlůvky, kaple 1859-1886).

mladší (po SK)
Fotky: