Křídlůvky - zvonice

Křídlůvky (katastrální území Křídlůvky)
zvonice
zvonice
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
10638
značka
ano
Popis: 

Na návsi se nachází patrová zvonice čtvercového půdorysu. Fasády jsou členěny středně vysokým soklem a lizénovými rámy. Průčelí, orientované na západ, je prolomeno vstupem se segmentovým záklenkem, osazeným jednokřídlými dveřmi. Nad vstupem v ose průčelí je prolomena nika s půlkruhovým záklenkem a v patře okno stejného tvaru, vložené do novodobé šambrány, opatřené dřevěnými žaluziemi. Ostatní fasády jsou členěny v horní polovině podobně, nikou a oknem, v severní fasádě je v přízemí navíc prolomeno pravoúhlé úzké okénko a nad ním menší nika segmentově uzavřená, v jižní fasádě v přízemí jen pravoúhlé úzké okénko. Zvonice je zastřešena jehlanovou střechou.

Archiv: 

nenalezen

zachycen SK
Fotky: