Hrádek - kamenný kříž

Hrádek (katastrální území Hrádek)
kamenný kříž
kamenný kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
přelom 19/20. století
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
110250
ano
ano
Popis: 

Kamenný kříž se nachází na východním okraji obce u silnice vedoucí směrem na Dyjákovice. Na čtvercové základně spočívá několikrát odstupňovaný kamenný sokl. Jednotlivé části soklu jsou ukončeny profilovanými ústupky, završení soklu tvoří vyložená profilovaná římsa. Čelní strana nejvyšší partie soklu nese nápis. Nad římsou se klene oblouková podstava kříže, tvořící v průčelí obloukový šít. Z podstavy vychází masivní kamenný kříž, před nímž je předložen drobnější kovový kříž, končící v křížení ramen kamenného kříže. Tělo Krista na kovovém křížku je prověšené do tvaru písmene Y, hlava je skloněna k pravému rameni, bederní rouška svázána u pravého boku.
Na podstavci dochován německý nápis v novověké minuskule a kapitále: Jakob u. Theresia/ HUBER/ im Jahre 1894//.

Archiv: 

Farář Jan Nepomuk Kreitz žádal 16. dubna 1894 konzistoř o povolení požehnat kamenný polní kříž, který nechali postavit manželé Jakub a Terezie Huberovi z Hrádku. Děkan Mořic Kučera postoupil 18. dubna 1894 žádost konzistoři, konzistoř 19. dubna povoluje, dárcům se má poděkovat. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 4 684, sign. E 10, kart. 1273-1274, Hrádek, 1780-1950).

mladší (po SK)
Fotky: