Hrádek - boží muka "Pest - Molta" se sousoším Piety

Hrádek (katastrální území Hrádek)
boží muka "Pest - Molta" se sousoším Piety
boží muka
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
110434
ano
ano
Popis: 

Na jihovýchodním okraji obce je umístěna boží muka. Na základně jednou odstupňované, s masivním dolním stupněm, se tyčí čtyřboký pilíř ve střední partii okosený. U patky okosení jsou vložené jehlancové útvary. Pod vrcholem pilíře obíhá oblounová římsa a nad ní římsa s pravoúhlou profilací, která pilíř završuje. Na desce římsy se nalézá sousoší Piety. Sedící postava Matky Boží oděná ve splývavém rouchu s plachetkou na hlavě drží na kolenou tělo Krista, které podepírá levou rukou. V pravé ruce drží synovu bezvládnou paži, hlavu má mírně natočenou nalevo, pohledem spočívá na jeho tváři.
Pod sousoším se v horní části podstavce dochovaly iniciály J. P. s datací 1788.

Archiv: 

nenalezen

zachycen SK
Fotky: