Hrádek - bažantnice

Hrádek (katastrální území Hrádek)
bažantnice
bažantnice
krajinotvorné prvky přírodního charakteru
stávájící
barokní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
110859
ano
ano
Popis: 

Pozůstatek bažantnice situované severozápadně od obce. V lesíku se dochovala torza dvou sloupků bývalé zděné cihlové brány.

zachycen SK
zachycen
zachycen
zachycen
Fotky: