Křídlůvky - litinový kříž

Křídlůvky (katastrální území Křídlůvky)
litinový kříž
litinový kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
111334
značka
ano
Popis: 

V blízkosti domu na travnaté ploše se nachází litinový kříž na hranolovém podstavci. Podstavec vyrůstá z rozšířené patky a je ukončen vyloženou profilovanou římsou, krytou deskou s okosenými horními hranami. Jeho stěny jsou členěny obdélnými vertikálně orientovanými vpadlinami. Na římse na čtvercovém plintu se tyčí litinový kříž s perforovanými břevny, vyplněnými vegetabilními ornamenty. Břevna kříže jsou ukončena tvarem lomeného oblouku s dekorací. U paty kříže je z profilu zobrazen klečící anděl. Kristovo tělo je prověšené do tvaru písmene Y, bederní rouška je svázána u pravého boku. Nad jeho hlavou, v křížení břeven, na hladké ploše vystupuje plasticky provedený nápis INRI.

Archiv: 

Možná souvislost.
Jan Kreitz, duchovní administrátor v Hrádku, žádal 24. února 1874 konzistoř o souhlas k požehnání litinového kříže, který nechal zhotovit Ondřej Beer, hospodář v Křidlůvkách. konzistoř povoluje. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 5 257, sign. G 218, kart. 1 470, Křidlůvky, kaple 1859-1886).

mladší (po SK)
Fotky: