Křídlůvky - sloup se sochou Panny Marie Immaculaty

Křídlůvky (katastrální území Křídlůvky)
sloup se sochou Panny Marie Immaculaty
sloup
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
111340
ano
ano
Popis: 

Čtvercová základna nese hranolový sokl ukončený vyloženou profilovanou římsou, krytou deskou s okosenými horními hranami. Stěny soklu jsou členěny vpadlinami tvaru vertikálně orientovaného obdélníka s ujmutými rohy, vpadlina na čelní straně nese nápis. Na soklu se na hranolové patce tyčí sloup s korintskou hlavicí, na jehož vrcholu je umístěna socha Panny Marie Immaculaty. Maria je zobrazena stojící na zeměkouli, obtočené hadem. Je oděna ve splývavém šatu, ruce jsou sepjaty před tělem, přes levé rameno splývá drapérie vzdouvající se před tělem.
Na podstavci sloupu se v jednoduchém mělkém zrcadle dochoval šestiřádkový německý nápis s datací k roku 1887 v písmu novověké minuskuly. O Maria!/ ohne Machel der Sünde/ empfangen, bitte für uns,/ die wir zu dir unsere/ Zuflucht nehmen./ =/ 1887//

mladší (po SK)
Fotky: