Dobšice - poklona

Dobšice (katastrální území Dobšice)
poklona
poklona
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
11512
ano
ano
Popis: 

Na kraji obce při právé straně řeky Dyje se nachází drobná sakrální architektura typu poklony. Stavba obdélného půdorysu vyrůstá z nízkého soklu. Průčelí je členěno lezénovým rámem, do nějž jsou vloženy nad sebou: oválná vpadlina a výklenek se segmentovým záklenkem. Zadní stěna výklenku je vyzdobena novodobým obrazem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1997, oválná vpadlina je vyzdobena výjevy ze života sv. Václava. Výklenek i vpadlina jsou uzavřeny kovanou mříží. Boční stěny poklony jsou členěny lezénovými rámy s mělkými vertikálně orientovanými výklenky, završenými půlkruhovým závěrem s ústupky. Zadní stěna je hladká. Stěny poklony jsou zakončeny profilovanou korunní římsou, která nad průčelím nese ořímsovaný trojúhelníkový štít. Střecha poklony je sedlová, ve vrcholu střechy je umístěn železný jetelový křížek.

Archiv: 

nenalezen

zčásti zachycen SK
zachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: