Dobšice - poklona

Dobšice (katastrální území Dobšice)
poklona
poklona
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
11553
ano
ano
Popis: 

V obci, u domu č. 98, se nachází větší zděná poklona obdélného půdorysu na středně vysokém ořímsovaném soklu, přístupná dvěma stupni, které jsou z obou stran ohraničeny zídkou. Průčelí poklony je členěno lezénovým rámem, v němž je na osu prolomena hluboká nika s půlkruhovým záklenkem. Na zadní stěně niky je umístěn novodobý obraz z roku 1995 Panny Marie s Ježíškem v náručí. Pod nikou se nachází obdélná vpadlina, v níž je umístěn obraz s postavami sv. Cyrila a Metoděje. Nika i vpadlina jsou uzavřeny kovanou mříží. Boční fasády poklony jsou členěny lezénovými rámy, zadní fasáda je hladká. Průčelí stavby završuje ořímsovaný štít. Ve vrcholu sedlové střechy s bobrovkou je jednoduchý železný křížek.

Archiv: 

nenalezen

zčásti zachycen SK
zachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: