Znojmo - poklona

Znojmo (katastrální území Znojmo - Novosady)
poklona
poklona
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
11618
ano
ano
Popis: 

Zděná poklona na mírném svahu při levé straně silnice ze Znojma do Suchohrdel. Drobná sakrální stavba na trojúhelníkovém půdorysu, jejíž nároží jsou zvýrazněna pilíři s vysokými sokly a římsovými hlavicemi. Horizontálně je stavba členěna vyloženou korunní římsou, nad níž je do střechy nízkého stanu vestavěna nástavba, opakující půdorys spodní části poklony. Ze dvou stran jsou stěny poklony na osu prolomeny širokými, obloukem zaklenutými okenními otvory, rámovanými štukovou pásovou šambránou s klenákem. Jeden z nich je zasklen, druhý uzavřen drátěným pletivem. Zadní stěna stavby je plochá, bez architektonického členění. Vnitřní prostor je zaklenut valenou klenbou s cviklem. Stěny trojbokké nástavby zdobí na osu situované mělké výklenky s půlkruhovým zaklenutím, rámované štukovými pásovými šambránami. Profilovaná římsa nese nízký stan střechy s křížem ve vrcholu.

zachycen SK
zachycen
zachycen
zachycen
Fotky: