Chvalovice - socha sv. Floriána

Chvalovice (katastrální území Chvalovice)
socha sv. Floriána
socha
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
11684
ano
ano
Popis: 

Na travnaté ploše v blízkosti kostela se nachází socha sv. Floriána. Na čtvercové základně je umístěn dvojdílný sokl, jehož spodní část má probrané rohy a je ukončena okosenou hranou s ústupky a s oblounovou římsou. Horní díl je ve střední části konkávně zúžený, na bocích zdobený volutovými křídly s kanelováním a je ukončen vyloženou profilovanou římsou, která je dekorována motivem dvojice volut s akantem vloženým do střední osy čelní strany. Čelní strana soklu nese nápis. Na římse spočívá socha sv. Floriána. Světec oděný ve zbroji římského vojáka je zobrazen v kontrapostu s nakročenou levou nohou, levou rukou se opírá o žerď praporu. Hlavu sklání k hořícímu domu u pravé nohy, který pravou rukou polévá vodou z putýnky. Na přední straně podstavce se dochoval dvouřádkový český nápis sekaný v písmu novověké kapitály SVATÝ/ FLORIAN//. Na zadní straně podstavce se v kartuši nachází dnes již špatně čitelný více jak šestiřádkový nápis v latině a němčině sekaný v písmu novověké kapitály a fraktury.

 

Ex VoTo/

Urs[ula] [---]/

[von] [K....dorf]/

1 7 6[.]/

[---]/

[---]/1

Archiv: 

Mladší zmínka z roku 1897.
Chvalovice - 1897, soupis pamětihodností: v obci na mostě se nachází kamenná socha sv. Floriána. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 14 487, kart. 3 084, Církevní záležitosti, seznam božích muk, křížů a kaplí, 1897).

Poznámky: 

Pozn.1. Počet řádků nápisu lze dnes jen rámcově odhadnout.

reambulace
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: