Chvalovice - sloup se sochou Panny Marie

Chvalovice (katastrální území Chvalovice)
sloup se sochou Panny Marie
sloup
drobná sakrální architektura
transfer
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
11685
ano
ano
Popis: 

Na travnaté ploše u kostela se nachází sloup Panny Marie. Na čtvercové základně s výrazně vyloženou římsou oblounového tvaru a podstavě čtvercového půdorysu ukončené ústupkem a oblounovou římsou se nachází čtyřboký sokl s profilovanou patkou a čelní stranou zdobenou kartuší. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou. Na římse spočívá sloup s oblounovou patkou a kompozitní hlavicí nesoucí sochu Panny Marie zobrazené jako královna s korunou na hlavě a žezlem v pravé ruce. Maria stojí v kontrapostu, na levé paži drží Ježíška, který se obrací k matce a rukama se dotýká jejího obličeje. V přední části podstavce pod sloupem se dochovala kartuše s erbovním znakem, dnes již nečitelným.

Archiv: 

nenalezen

reambulace
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: