Chvalovice - poklona

Chvalovice (katastrální území Chvalovice)
poklona
poklona
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
11699
ano
ano
Popis: 

U silnice v obci se nachází jednoduchá pilířová poklona na čtvercovém půdorysu. Čelní strana je prolomena hlubokou nikou s půlkruhovým záklenkem zasahujícím až do trojúhelníkového štítu poklony. Nika je valeně klenutá. Hladké boční fasády poklony nesou sedlovou stříšku.

Archiv: 

Mladší zmínka.
Chvalovice - 1897, soupis pamětihodností, pod č. 11. v obci na severovýchodě – malá boží muka s obrazem Ukřižovaného. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 14 487, kart. 3 084, Církevní záležitosti, seznam božích muk, křížů a kaplí, 1897).

reambulace
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: