Znojmo - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Znojmo (katastrální území Znojmo - Dolní předměstí)
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
sousoší
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
11847
ano
ano
Popis: 

K průčelí domu je přičleněn sloup, stojící na jednoduchém hranolovém podstavci. Kompozitní hlavice sloupu nese krycí desku, na které spočívá, nesena obláčky, drobná plastika Boha Otce, držícího před sebou v rozepjatých rukou kříž s ukřižovaným Tělem Krista, v popředí s holubicí Ducha Svatého, typem sochařské kompozice tzv. Trůnu Milosti.

nezachycen
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: