Znojmo - sousoší Kalvárie - kamenný kříž s Ukřižovaným

Znojmo (katastrální území Znojmo - Podyjí)
sousoší Kalvárie - kamenný kříž s Ukřižovaným
sousoší
drobná sakrální architektura
transfer
barokní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
11994
ano
ano
Popis: 

Jednoduchý masívní geometrický kříž. Ukotven dvěma klíny do skály. Tělo Krista spočívá plnou vahou na hřebech přibitých paží. Hlava s trnovou korunou je skolněna k levému rameni. Kolem beder je uvázána rouška s vlajícími cípy draperie. Nohy jsou mírně pokrčeny. Nárty jsou poraženy hřeby. Levá noha předstupuje před pravou. Ve vrcholu kříže je příbita nápisová blána s iniciálami INRI. Kříž umístěn na kvádrový sokl s obíhající horní a dolní profilovou římsou. Na čelní straně je vysekaný zlacený nápis: // IesV ChrIsto / SaL VatorI / PetruVs PfenDner / StatVI / MagistratVs VrbIs / RestItVI / CVra Verat //.

transfer
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: