Znojmo - kaple Panny Marie

Znojmo (katastrální území Znojmo - Podyjí)
kaple Panny Marie
kaple
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
11995
ano
ano
Popis: 

Kaple přibližně čtvercového půdorysu, jejíž průčelí je členěno nízkým soklem a ukončeno profilovanou římsou nesoucí stanovou střechu. Na osu průčelí je prolomen pravoúhlý vchod s kamenným profilovaným ostěním. Vchod je flankován polosloupy na hranolových patkách s korintskými hlavicemi, na nichž spočívá kladí nesoucí fronton. Boční stěny jsou prolomeny po jedné okenní ose, okna úzká s obloukovým záklenkem.

Poznámky: 

z roku 1831

mladší (po SK)
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: