Znojmo - kaple

Znojmo (katastrální území Znojmo - Hradiště)
kaple
kaple
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
12025
ano
Popis: 

Do svahu u silnice je vsazená kaple přibližně půloválového půdorysu. Její průčelí je otevřeno hlubokou nikou završenou obloukem sevřenou po stranách pilastry a je završeno nízkým ořímsovaným trojúhelníkovým štítem. V prostoru niky je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého na bohatě dekorovaném čtyřbokém soklu. Světec je oděný podle tradiční ikonografie, jeho tělem probíhá esovitý pohyb, před tělem drží kříž s Ukřižovaným.

zachycen SK
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: