Znojmo - Mansberk - poklona

Znojmo - Mansberk (katastrální území Znojmo - Mansberk)
poklona
poklona
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
12157
ano
ano
Popis: 

Drobná sakrální stavba na trojúhelníkovém půdorysu se skosenými nárožími, vyrůstá ze středně vysokého ořímsovaného soklu, všechny tři strany zdobí obdélná vpadlá výplň. Na čelním průčelí je na osu prolomena hluboká nika, zabírající spodní dvě třetiny vpadlé výplně. Nika byla původně v konše vybavena freskovou malbou a uzavřena kovovou mříží. Masivní neprofilovaná korunní římsa nese tři ořímsované trojúhelníkové štíty. Poklona je zastřešena průnikem tří sedlových stříšek.

zachycen SK
zachycen
nezachycen
zachycen
Fotky: