Chvalovice - kamenný kříž

Chvalovice (katastrální území Chvalovice)
kamenný kříž
kamenný kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
přelom 19/20. století
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
123355
ano
ano
Popis: 

Uprostřed hřbitova se nachází kamenný kříž. Jednou odstupňovaná čtvercová základna, jejíž horní deska na přední i zadní straně nese nápis, přechází v kamenný sokl, v dolní části konvexně vydutý, zdobený vpadlým rámem s nápisem na čelní straně a ukončený vyloženou římsou se zaoblenými horními hranami. Na soklu spočívá dvojdílná patka kříže, horní část je ve spodní části konvexně vydutá. Oba díly patky jsou zdobeny rytými rámy s ujmutými rohy. Z patky vyrůstá vertikální břevno kříže, které je sejně jako horizontální břevno zdobeno rytými rámy. Břevna kříže jsou zdobně ukončena. Na čelní straně kříže je v dolní části na zdobené konzole reliéf Bolestné Panny Marie, nad ní korpus Krista s pažemi rozepjatými do tvaru písmene Y, s bederní rouškou svázanou u pravého boku. V přední části podstavce kříže se v mělké kartuši dochoval sedmiřádkový německý nápis sekaný v písmu novověké minuskuly a kapitály.

Ich werde/
friedlich/
schlafen und/
ruhen!/
denn Du, o Herr,/
hast meine Hoffnung/
gesichert". PS.IV,9.)//

Ve spodní soklové části podstavce se dochoval v mělkém zrcadle třířádkový německý nápis sekaný v písmu novověké minuskuly a kapitály.

Gewidmet von KARL/
und JULIANA HAUSWIRTH/
im Jahre 1900.//

Archiv: 

Jakub Montaška, farář v Chvalovicích, žádal 19. října 1899 konzistoř o povolení požehnat nový hřbitovní kříž v Chvalovicích, který nechali pořídit manželé Karel a Juliana Hauswirthovi. Kříž je žulový, do svátku Všech svatých by měl být hotov, žehnání by se mělo uskutečnit v neděli 29. října a obřad by měl vykonat kanovník Leonard Knapp, farář v Šatově. Konzistoř v Brně povoluje ke dni 26. října 1899. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 6 269, sign. K 42, kart. 1 635-1636, Chvalovice, 1782-1947).

Poznámky: 

hlavní hřbitovní kříž

zčásti zachycen SK
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: