Chvalovice - kamenný kříž

Chvalovice (katastrální území Chvalovice)
kamenný kříž
kamenný kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
1. pol. 20. století
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
123358
ano
ano
Popis: 

U hřbitovní zdi se nachází kamenný kříž, sestávající z obdélného podstavce s nápisem na přední straně a soklu obdélného půdorysu, jehož přední strana je zdobena nápisem a ukončena okosenou hranou, a ze samotného kříže s korpusem a nápisovou páskou, vyrůstajícího z rozšířené patky. V přední části podstavce kříže se v orámovaném poli dochoval šestiřádkový německý nápis sekaný a malovaný v novověké minuskule s datací k roku 1909.

Zur Ehre Gottes/
Dem Andenken seiner Frau/
Franziska/
gewidmet von Herrn/
Johann Sauer./
1909//

Ve spodní části na soklu podstavce je připevněna mramorová deska se čtyřřádkovým německým nápisem v novověké kapitále.

ZUM GEDENKEN ALLER/
KALLENDORFER DIE BIS 1945/
DER LEBTEN UND HIER BEERDIGT SIND./
FAMILIE ZUKRIGL//

Archiv: 

Nepotvrzená souvislost.
Farář v Dyjákovičkách Jakub Montaška žádal 19. října 1909 konzistoř o zplnomocnění k požehnání dvou nových polních křížů ve Chvalovicích. Konzistoř 21. října 1909 povoluje. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 6 269, sign. K 42, kart. 1 635-1636, Chvalovice, 1782-1947).

mladší (po SK)
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: