Dobšice - panský dvůr

Dobšice (katastrální území Dobšice)
panský dvůr
dvůr
objekty hospodářského charakteru
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
127365
ne
ano
Popis: 

Historický hospodářský dvůr je přístupný branou z ulice Lahoferovy. Jeho stavební části jsou přízemní budovy rozmístěné kolem obdélného dvora do tvaru písmene U. Tento půdorys je přerušen pouze směrem do ulice vjezdovým koridorem se zděnou bránou vjezdu zakončenou trojúhelníkovým štítem s kamenným barokním erbem. Alianční erbovní kartuše se dochovala v torzu, ve spodní nápisové pásce je patrná datace 1765 (MDCCLXV).

Archiv: 

Rozhodnutí ve sporu mezi Matyášem Václavem Kusým z 29. srpna 1755, zbrojmistrem ve Vídni, a louckým klášterem o zbytek kupní ceny za svobodný dvůr v Dobšicích, vymáhaný po Matyášovi Kusém jako po jediném dědici Jana Jakuba Krakera.
(MZA Brno: fond E 57 Premonstráti Louka, i. č. 1217, sign. N 47, kart. 39).

zachycen SK
zachycen
zachycen
zachycen
Fotky: