Hnanice - poklona sv. Barbory

Hnanice (katastrální území Hnanice)
poklona sv. Barbory
poklona
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
130651
ano
ano
Popis: 

Na státní hranici, jihovýchodně od obce Hnanice, se nachází poklona obdélného půdorysu. Průčelí je členěno vyšším soklem a lizénovým rámem, který spojuje plochu průčelí s trojúhelníkovým štítem. Průčelí je na osu prolomeno hlubší nikou se segmentovým záklenkem, na jehož zadní straně je umístěný reliéf sv. Barbory. Výklenek je zaklenutý valeně. Průčelí od štítu odděluje římsa tvořená pásem vystupujících neomítnutých cihel. V trojúhelníkovém štítu je zobrazen plasticky vystupující kříž. Boční fasáda i zadní fasády jsou členěny vyšším soklem. Poklona je kryta sedlovou střechou.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

Poklona byla obnovena v 90. létech 20. století.

mladší (po SK)
zachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: