Hnanice - kaple sv. Jana Křtitele

Hnanice (katastrální území Hnanice)
kaple sv. Jana Křtitele
kaple
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
130655
ano
ano
Popis: 

Na severním okraji obce se nachází kaplička obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Průčelí kapličky je členěno na osu prolomeným vstupem s půlkruhovým záklenkem osazeným kovanou mříží. Vstup v profilovaném ostění zasahuje až do výšky trojúhelníkového štítu, po jeho bocích jsou prolomeny dvě hlubší niky s půlkruhovými záklenky zaklenuté valeně. Boční fasáda je po obou stranách členěna jednou hlubokou nikou se segmentovým záklenkem, jejíž zadní stěna je zdobena reliéfem. Boční fasády i zadní fasáda, která plynule navazuje, jsou ukončené vyloženou profilovanou římsou. Kaple je kryta střechou sedlovou přecházející nad závěrem ve střechu kuželovou.

Archiv: 

nenalezen

mladší (po SK)
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: