Znojmo - Mansberk - litinový kříž

Znojmo - Mansberk (katastrální území Znojmo - Mansberk)
litinový kříž
litinový kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
281575
ano
ano
Popis: 

Na čtvercové základně spočívá sokl opticky rozdělený na dolní část s hladkými stěnami a horní část, jejíž stěny se mírně kónicky zužují a která je ukončena vyloženou římsou. Čelní strana soklu je opatřena nápisem s letopočtem. Na soklu se tyčí litinový kříž jednoduchých forem, u paty rozšířený o reliéf Bolestné Panny Marie, rámovaný vegetabilním ornamentem. Kristovo tělo na kříži je prověšené do tvaru písmene Y, hlava je skloněná k pravému rameni. Nad Kristovou hlavou je upevněna nápisová blána INRI.

zachycen SK
zachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: