Znojmo - sousoší Olivetské hory - modlící se Kristus

Znojmo (katastrální území Znojmo - vnitřní město)
sousoší Olivetské hory - modlící se Kristus
socha
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
285145
ano
ano
Popis: 

Kristus právě uzřel anděla slétnuvšího z nebe a s rukama sepjatýma k modlitbě klečí na skalnatém podloží. Levé koleno má podepřeno částečně destruovaným zděným blokem a je tedy položeno výše než noha pravá. Kristus je oděn v jednoduché splývavé roucho sepjaté v pasu šňůrou. Plášť není statický, ale naopak se za Kristem vzdouvá a lepí se na jeho tělo. Kristus tvoří spolu s andělem ústřední kompoziční dvojici celé skupiny, jejíž dynamika tkví v interakci obou postav.

zčásti zachycen SK
nezachycen
nezachycen
nezachycen