Bohumilice - bažantnice

Bohumilice (katastrální území Bohumilice)
bažantnice
bažantnice
krajinotvorné prvky přírodního charakteru
zaniklý
barokní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
285253
ne
ne
Popis: 

Bažantnice zachycená v mapách prvního vojenského mapování mezi řekou Dyjí (pravý břeh) a oblekovickým vodním náhonem.

zachycen SK
nezachycen
zachycen
zachycen