Bavory - litinový kříž

Bavory (katastrální území Bavory)
litinový kříž
litinový kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
66686
ano
ano
Popis: 

Uprostřed hřbitova se nalézá hlavní hřbitovní kříž. Na dvoustupňové čtvercové základně je umístěn sokl opticky rozdělený na dolní nižší část s hladkými stěnami, ústupkově zakončenou, a horní vyšší část s profilovanou patkou tvaru žlábkovnice a oblounu. Čelní strana horní části soklu je členěna obdélnou vpadlinou s půlkruhovým závěrem, do níž je vložená kamenná deska s třířádkovým českým nápisem sekaným a malovaným navodobou kapitálou. Nad vpadlinou jsou vytesány dva sférické trojúhelníky. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou s motivem zubořezu, v přední části se sekanou datací 1893. Na římse na čtvercovém plintu spočívá patka kříže, která je zdobená reliéfem Bolestné Panny Marie. Nad reliéfem se nachází oválná horizontálně orientovaná destička po obvodu lemovaná vegetabilním motivem. Ramena kříže jsou zakončena hvězdicově, tělo Krista je prověšené do tvaru písmene Y, hlavu má skloněnou k pravému rameni. V křížení břeven je umístěna destička s nápisem INRI, z ní diagonálně vychází paprsková gloriola.

LEHKÉ ODPOČINUTÍ/
DEJ JIM Ó PANE/
L. P. 1945.//

Archiv: 

Starší hlavní hřbitovní kříž z roku 1868.
Lokální kurát František Hašek žádal 28. července 1868 o povolení požehnat nový kříž na hřbitově. Starý dřevěný se už rozpadl. Místní čtvrtník Jan Wedl nechal na jeho místě zhotovit na své náklady nový kamenný. Žádosti bylo vyhověno 6. srpna 1868 s podmínkou, že do kroniky má být učiněn zápis, že údržba kříže není povinností kostela.(Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 8 602, sign. P 132, kart. 2 044, Bavory (1802-1937)).

mladší (po SK)
Fotky: