Bulhary - boží muka

Bulhary (katastrální území Bulhary)
boží muka
boží muka
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
7566
značka
ano
Popis: 

Na čtvercové základně ukončené stlačeným komolým jehlanem s oblounovou patkou pilíř boží muky opticky rozdělený na dvě části. Dolní část je na všech stranách členěná mělkými nikami se segmentovým záklenkem ukončená vyloženou kordónovou římsou, v jejíž profilaci se střídá tvar pravoúhlý s podvalkem a podbrádkou. Horní část prolomena mělkými nikami s pravoúhlý závěrem, ukončená vyloženou korunní římsou, téměř totožné profilace jako u římsy kordonové, nesoucí stanovou střechu s trojramenným křížem se zašpičatělým zakončením břeven.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

U silnice na Nejdek (Lednici) na konci obce.

zachycen SK
zachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: