Bulhary - socha sv. Jiří

Bulhary (katastrální území Bulhary)
socha sv. Jiří
socha
drobná sakrální architektura
transfer
klasicistní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
7567
ano
ano
Popis: 

Na čtvercovém plintu je usazena socha sv. Jiří. Světec, oděný podle tradiční ikonografie do rytířské zbroje, stojí ve výrazném kontrapostu s nakročenou levou nohou. V pravé ruce drží kopí, jehož dolní část je opřená o zem u světcovy pravé nohy. Levou rukou se opírá o bok a zároveň přidržuje lem pláště, sepjatého na prsou ozdobnou sponou a spadajícího z ramen v rozvlněných záhybech. Hlavu v helmici drží hrdě vztyčenou, lehce pootočenou k pravému rameni.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

V současnosti je socha deponována v kostele.
Nutné doplnit nový PB.

zachycen SK
Fotky: