Brod nad Dyjí - sloup se sochou Panny Marie

Brod nad Dyjí (katastrální území Brod nad Dyjí)
sloup se sochou Panny Marie
sloup
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
77193
ano
ano
Popis: 

Na návsi je v ohrádce s kovovou zdobně tepanou mříží umístěn sloup se sochou Panny Marie. Na dvou stupních čtvercové základny spočívá dvakrát odstupňovaný sokl, jehož spodní hladká část je ukončená zvonovnicí a výžlabkem a horní subtilnější část završuje profilovaná římsa na čelní straně vypjatá do trojúhelníkového štítu zdobeného reliéfem Božího oka. Na pravé boční straně horní části soklu je v mělkém reliéfu zpodobena sv. Anna vyučující Pannu Marii, na čelní straně sv. Josef s lilií a s Ježíškem v náručí na levé boční straně sv. Jáchym. Ze soklu na dvoustupňovém čtvercovém plintu s nápisem na čelní straně vyrůstá sloup s oblounovou patkou a s kompozitní hlavicí nesoucí sochu Panny Marie typu Immaculata - stojící na zeměkouli a s 12 hvězdami kolem hlavy. Je oděná do dlouhé jemně zvlněné řízy a pláště spadajícího až téměř k zemi. Ruce drží sepjaté na prsou a jednou nohou šlape na hlavu hada, který obtáčí zeměkouli. Ve spodní části kamenného podstavce sloupu se dochoval čtyřřádkový německý sekaný a rytý nápis v písmu novověké minuskuly a kurzívy. Ó Heilige Maria bitt für uns!/ =/ Gewidmet von Martin u. Johana Riedl/ im Jahre 1887./ Dessen Sohn --- Riedl. // Na kamenném podstavci sloupu se v zadní části dochoval třířádkový malovaný německý nápis a dvouřádkový sekaný německý nápis v písmu novověké minuskuly. Renowiert von/ Johann u. Marie Riedl./ 1914.// Renovace: 1997/ MUDr. Otto Riedl//.

Archiv: 

Farář František Štikarovský v Brodě nad Dyjí žádá 22. srpna 1889 konzistoř o povolení požehnat mariánský sloup, který nechala zhotovit Jana Riedlová výměnkářka v Brodu, k poctě Neposkvrněného početí Panny Marie. Podstavec měří 1 sáh, na něm je svatá rodina. Sloup v místě pod nápisem (vyzlacenými písmeny – prosba o přímluvu) nemá víc než 1 sáh. Nahoře je Panna Maria – 8 střevíců. Sloup je namalovaný olejovou barvou. Šaty, resp. lem je pozlacen, had a měsíc jsou pozlaceny. Dárkyně si přeje, aby sloup byl požehnán o svátku Narození Panny Marie. Není uvedeno, kde má být sloupek umístěn, zda v kostele, nebo někde v exteriéru. Žádosti bylo vyhověno 24. srpna 1889. (Fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 5 154, sign. G 76, kart. 1 450 – Brod nad Dyjí (1806-1949)).

reambulace
Fotky: