Bulhary - socha sv. Jana Nepomuckého

Bulhary (katastrální území Bulhary)
socha sv. Jana Nepomuckého
socha
drobná sakrální architektura
zaniklý
barokní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
79618
ano
ne
Popis: 

Dnes se na místě sochy sv. Jana Nepomuckého nachází pouze masivní tvarovaný sokl, před nímž leží na zemi relikt sochy. Sokl je umístěn na vyšší hranolové základně, opticky rozdělen na dolní hladkou čtyřbokou část ukončenou římsou s profilací oblounu a výžlabku a horní výrazněji tvarovanou část ve spodních partiích vydutou, ve vrcholu s oblounovou kordónovou římsou, nesoucí hladký pás ukončený vyloženou profilovanou římsou s podstavcem pro sochu.

Archiv: 

Žádost faráře v Sedleci Maxmiliána Opatřila, přijatá 9. ledna 1759, o souhlas s postavením kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Bulharech vysoké 6 stop (s kamenným podstavcem stejné výšky), která bude vybudována z odkazu Jana Jiřího Horáka, mlynáře v Nejdku, který na její postavení odkázal 100 zlatých. Vrchnost souhlas udělila, jak ukazuje přiložený koncept odpovědi. (MZA Brno: F 18, i. č. 7174, kart. 1119, kostel v Bulharech 1729-1801).

Poznámky: 

Není znám zánik sochy.
Na mapě SK symbol božích muk, na třetím vojenském mapování je zobrazen též symbol božích muk.

zachycen SK
zachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: