Bulhary - most

Bulhary (katastrální území Bulhary)
most
most
cestní síť
stávájící
barokní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
79619
ne
ano
Popis: 

V současnosti se jedná o kombinovanou konstrukci tvořenou dlouhými zděnými mostními křídly a ocelovou mostovkou. Mostní křídla jsou zděná z cihel, mají o jednom oblouku stlačeného nízkého profilu při pobřežních opěrách. Na obou koncích s nájezdy se rozšiřují, zdi ukončují plné nízké parapety. Pobřežní opěry jsou na návodní i povodní straně hrotité. V korytě toku se zachovaly základy dalších dvou mostních pilířů, z opracovaných kamenných bloků spojovaných železy. Ocelová mostovka je anglické výroby systému zv. Bailey Bridge. Konstrukce mostovky je 42,5 m dlouhá a má konfiguraci 14/2/1 (14 příhradových nosníků ve dvou řadách na každé straně mostu, jedna řada na výšku). Šířka vozovky je 3,5 m. Povrch vozovky je v nájezdech asfaltový, na mostovce prkenný. Most byl opravován na konci 90. let 20. století, kdy mostovka musela být zavěšena na dvojici ocelových pylonů ukotvených na březích v betonových blocích. Podoba mostu se v průběhu historie výrazně měnila.(autor textu: Mgr. Lenka Šabatová)

Archiv: 

V roce 1752 byl vystavěn dřevěný most přes Dyji opatřený střechou bez sloupů a měl stát 30 000 zlatých. Střecha v roce 1826 shořela, na mostě se vybíralo mýto. Později most nahradil most železný.
(SOkA Mikulov: Archiv obce Bulhary, inv. č. 1, Kronika obce 1925-1941, kn. 1, pag. 3).

zachycen SK
zachycen
zachycen
zachycen
Fotky: