Dobré Pole - kříž

Dobré Pole (katastrální území Dobré Pole)
kříž
kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
79725
ano
ano
Popis: 

Uprostřed polí za obcí se nachází kovový kříž. Na čtvercové základně s okosenými horními hranami je umístěn sokl opticky rozdělený na dvě části. Dolní nižší část má hladké stěny a je ukončena ústupkem, na ní spočívá profilovanou patkou tvaru žlábkovnice horní vyšší část, jejíž stěny jsou ze tří stran zdobeny reliéfy morových patronů umístěných ve vpadlých obdélníkových rámech se segmentovou horní hranou. Na čelní straně je to reliéf sv. Rozálie s přípisem Hl. Rosalia, na bočních stranách reliéfy sv. Šebestiána a sv. Rocha. Nad reliéfy probíhá drobná oblounová římsa. Sokl je ukončen z čelní strany trojúhelníkovým štítem s vegetativním ornamentem a zalomenou římsou tvořící nad trojúhelníkovým štítem sedlovou střechu. Nad ní se tyčí na čtvercovém plintu kovový kříž. U paty kříže se nalézá kovový reliéf Bolestné Panny Marie a nad ním oválná horizontálně orientovaná destička. Ramena kříže jsou zakončena hvězdicově, tělo Krista je prověšené do tvaru písmene Y. V křížení břeven je umístěn nápis INRI, z něhož vycházejí diagonálně paprsky glorioly. V zadní části podstavce jsou dochovány iniciály a datace: A B [.]/ 1801//.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

kříž tzv. dunajovického typu

mladší (po SK)
Fotky: