Bavory - dřevěný kříž

Bavory (katastrální území Bavory)
dřevěný kříž
dřevěný kříž
drobná sakrální architektura
stávájící
1. pol. 20. století
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
79999
ano
ano
Popis: 

Jednoduchý dřevěný latinský kříž se zaobleným ukončením břeven. V křížení s železným hřebem.

Archiv: 

Umístění dvou nových obrazů na starším dřevěném kříži v polích.
Farář Otmar Karlický žádal 31. května 1892 o povolení požehnat dva nové obrazy – Útěk sv. Rodiny a Nejsvětější Trojice. Oba obrazy jsou umístěny v polích na dřevěném kříži a jsou určeny k veřejnému uctívání.
Farář Antonín Rauscher žádal 10. ledna 1894 o povolení vybrat ze spořitelny v Mikulově částku 21 zl. r. m. z účtu bavorské křížové nadace na pořízení dřevěného polního kříže, protože dosavadní je už ztrouchnivělý.
(Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č. 8 602, sign. P 132, kart. 2 044, Bavory (1802-1937)).

Poznámky: 

Stojí na místě staršího kříže.

mladší (po SK)
Fotky: