Březí - kaplička

Březí (katastrální území Březí)
kaplička
kaplička
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
80751
ano
Popis: 

Kaple přibližně čtvercového půdorysu, jejíž hladké stěny, členěné pouze nízkým soklem, jsou ukončeny vyloženou profilovanou korunní římsou tvaru opakující se žlábkovnice. Římsa nese sedlovou střechu krytou bobrovkou. V průčelí prolomen vchod s půlkruhovým, jemně profilovaným záklenkem, zasahujícím do štítu.

Archiv: 

nenalezen

zachycen SK
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: