Březí - sloup se sousoším Nejsv. Trojice

Březí (katastrální území Březí)
sloup se sousoším Nejsv. Trojice
sloup
drobná sakrální architektura
stávájící
historizující slohy
ne
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
80793
ano
ano
Popis: 

Na čtvercové základně ukončené zvonovnicí tvarovaný sokl v dolní části konvexně vydutý dekorovaný volutovým motivem s osmiřádkovým malovaným německým nápisem v novověké kapitále STATUE DER/ HEILIGEN/ DREIFALLTIGKEIT/ GEWIDMET VON/ MATHIAS/ ELIZABETH/ ROTTER/ IM JAHRE 1892//. Sokl je ukončený vyloženou římsou s bohatou profilací. Na soklu čtyřboký podnož s šestiřádkovým malovaným českým nápisem v novověké kapitále SOCHA/ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE/ VĚNOVÁNO/ MATHIASEM / ELISABETH/ ROTTEROVÝMI/ V ROCE 1892// nesoucí sloup ukončený oblounovou římsou a ionskou hlavicí nesoucí samotné sousoší Nejsvětější Trojice trůnící na oblačné základně se zeměkoulí pod nohama. Nalevo Bůh Otec, napravo postava Krista, mezi nimi masivní kříž, který Kristus objímá levou rukou. Nad křížem se vznáší holubice Ducha svatého. Otec a Syn jsou odění ve splývavých řízách, vlasy padající na ramena, tváře lemovány plnovousem.

Archiv: 

nenalezen

Poznámky: 

rok 1892

nezachycen
nezachycen
nezachycen
nezachycen
Fotky: