Bavory - boží muka

Bavory (katastrální území Bavory)
boží muka
boží muka
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
8634
ano
ano
Popis: 

Tvarově bohatá boží muka se nachází na travnatém svahu naproti hřbitovu, přístupna několika stupni schodiště. Na hladké podstavě čtvercového půdorysu, na jejíž čelní straně je vyryt letopočet 1832 a 1991, spočívá profilovaná ustupující patka štíhlého pilíře, který díky okoseným hranám získává půdorys nepravidelného oktogonu. V horní části obepíná pilíř oblounová římsa, nad níž jsou okosené úseky zdobené volutovými konzolami. Pilíř je ukončen masivní vyloženou profilovanou římsou nesoucí kaplici. Průčelí kaplice je prolomeno hlubokou nikou se segmentovým záklenkem, opatřenou kovovou mříží. Boční strany jsou zdobeny vpadlými pravoúhlými rámy, zadní strana je hladká, bez členění. Kaplice je ukončena oblounovou římsou s hladkým kladím a korunní vyloženou profilovanou římsou, nesoucí nízkou stanovou střechu, v jejímž vrcholu je umístěn kovový kříž.

Archiv: 

Boží muka u hřbitova nechal podle farní kroniky v roce 1832 postavit místní truhlář Tobias Hartmann, na místě starších božích muk.
(SOkA Břeclav: rukopis sign. 3900, s. 34, Kryčer Rudolf: Dějiny obce Bavory).

Poznámky: 

k roku 1832

zachycen SK
zachycen
zachycen
nezachycen
Fotky: