Bavory - kaple

Bavory (katastrální území Bavory)
kaple
kaplička
drobná sakrální architektura
stávájící
barokní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
8662
značka
ano
Popis: 

U hlavní silnice z Brna do Mikulova na katastru obce Bavory se nachází kaplička obdélného půdorysu se sedlovou střechou. Průčelní fasáda je členěna lizénovým rámem, nad ní je štít přibližně trojúhelníkového tvaru. V průčelí na osu je prolomen vchod se segmentovým závěrem, osazený kovanou mříží. Boční fasády jsou hladké, zdobené lizénovým rámem, ukončené profilovanou korunní římsou. Zadní fasáda je hladká s trojúhelníkovým štítem.

Archiv: 

V kapli došlo roku 1866 k požehnání obrazu Panny Marie.
Lokální kurát František Hašek žádal 30. dubna 1866 konzistoř o povolení požehnat obraz Panny Marie v polích v Bavorech, a sice na místě, kde procesí konává v prosebném týdnu zastavení. Obraz bude malovaný na plechu olejovými barvami. Nechal ho pořídit zdejší domkař Josef Greger. Žádosti bylo vyhověno 3. května 1866, mluví se o obrazu v polní kapli. (Diecézní archiv Biskupství brněnského: fond Biskupská konsistoř Brno, i. č.8 602, sign. P 132, kart. 2 044, Bavory (1802-1937)).

nezachycen
zachycen
nezachycen
zachycen
Fotky: