Březí - kaplička

Březí (katastrální území Březí)
kaplička
kaplička
drobná sakrální architektura
stávájící
klasicistní
ano
přírůstkový bod PaGIS (prir_cis)
8789
ano
ano
Popis: 

U silnice do Mikulova se nachází kaple téměř čtvercového půdorysu, jejíž stěny jsou členěny nízkou podezdívkou a lizénovými rámy. Průčelí je na osu prolomeno vchodem se segmentovým závěrem, osazený kovovou mříží a završeno ořímsovaným trojúhelníkovým štítem. Vyložená profilovaná korunní římsa nese sedlovou střechu krytou bobrovkou s kovovým křížem ve vrcholu. Kaple je zaklenuta českou plackou. Stěny jsou ozvláštněny pravoúhlými vpadlinami, na podlaze je keramická dlažba.

Archiv: 

nenalezen

nezachycen
zachycen
zachycen
nezachycen
Fotky: